KDE Web Banner

Services


Qardhul Hasan

Pinjaman kebajikan tanpa faedah.


Wadiah yad Dhamanah

Simpanan dengan jaminan keselamatan.


Ujrah

Upah simpan barang gadaian.


KELAYAKAN

Warganegara dan bukan warganegara Malaysia

Pemastautin tetap.

Tidak muflis

Berumur 18 tahun ke atas


JUMLAH PINJAMAN

Maksimum margin pinjaman sehingga 60% sahaja dari nilai barangan gadaian (Nilai Marhum)

Jumlah pinjaman terkumpul sehingga RM 200,000


TEMPOH GADAIAN

Tempoh gadaian adalah dari 6 bulan sehingga 8 bulan


KADAR UPAH SIMPAN

1% daripada nilai marhum


CARA BAYARAN BALIK

Secara sekaligus atau ansuran


© 2012 -2024 Koperasi Dagang Emas Pulau Pinang Bhd (P-5-0457) (201066500383). All Rights Reserved.