KOPERASI DAGANG EMAS PULAU PINANG BHD

 

KDE Web Banner

 

Koperasi Dagang Emas Pulau Pinang Berhad (KDE) telah ditubuhkan pada 28 Januari 2010 dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia, Pulau Pinang beralamat di 88F, 2nd Floor, Jalan Tun Dr. Awang 11900 Bayan Lepas, Pulau Pinang.

Tujuan koperasi ditubuhkan ialah untuk menjaga kebajikan dan ekonomi kakitangan & pengedar emas Public Gold group.

Fungsi penubuhan koperasi ialah sebagai pengguna.

 

Aktiviti:

1. Bagi mencapai matlamat dan fungsi menurut undang-undang kecil 7 amnya dan 8 khasnya, Koperasi boleh, tertakluk kepada peruntukan Akta dan Peraturan, menjalankan aktiviti-aktiviti berikut:

 1. menjalankan aktiviti berkaitan pengguna termasuk jual beli dinar emas;
 2. menjalankan aktiviti berkaitan perkhidmatan seperti ar-rahnu dan menyimpan emas fizikal;
 3. menjalankan aktiviti kebajikan anggota, pendidikan dan perniagaan;
 4. membeli, menjual, memindahkan hak milik, mendirikan, menyewa,  mencagar, memajak, menggadai dan memiliki harta alih dan harta tak alih;
 5. melaburkan wang berlebihan dalam perkara yang dibenarkan menurut seksyen 54 Akta;
 6. mengadakan subsidiari menurut seksyen 19 Akta dengan kelulusan Suruhanjaya;
 7. menyertai usahasama dan menjadi anggota kepada koperasi-koperasi lain; dan
 8. mengadakan aktiviti lain yang berfaedah dengan kelulusan mesyuarat agung perwakilan.

 

2. Bagi menjayakan aktiviti menurut fasal (1), Koperasi boleh mendapatkan─

 1. modal dengan cara mengumpul syer, deposit, pinjaman atau simpanan khas daripada anggota; dan
 2. deposit atau pinjaman daripada bukan anggota dengan kelulusan Suruhanjaya menurut perenggan 50(e), subseksyen 52(2), seksyen 52A Akta dan Peraturan.

Latest News

 

(6/10/17) - Majlis Apresiasi Hari Koperasi Negara 2017 (Anjuran SKM & PENBEX)

 

- Staf KDE telah menghadiri Majlis Apresiasi Hari Koperasi Negara 2017 (Anjuran SKM & PENBEX) yang diadakan di Bayview Hotel, Georgetown.

(26/9/17) - Majlis Apresiasi Hari Koperasi Negara 2017 (Anjuran SKM)

 

- Setiausaha Kehormat KDE, Dato’ Haji Abdul Wahab telah menghadiri Majlis Apresiasi sempena Hari Koperasi Negara 2017 peringkat negeri Pulau Pinang yang diadakan  di Cititel, Penang. KDE telah mendapat Anugerah Khas Jualan Tertinggi dan Anugerah Gerai Terbaik pada Hari Koperasi Negara Peringkat Negeri Pulau Pinang yang diadakan di Midtown Perda pada 25-30 Ogos 2017.

(30/8/17) - Hari Koperasi Negara

- Dato’ Haji Abdul Wahab Bin Hamid, Setiausaha Kehormat, Koperasi Dagang Emas Pulau Pinang Berhad (KDE) menghadiri Hari Koperasi Negara bagi mewakilkan KDE pada 30 Ogos 2017 nanti

 

(19/8/2017) - Pertandingan Golf - Anjuran SKM

 

- Dato’ Haji Abdul Wahab Bin Hamid, Setiausaha Kehormat Koperasi Dagang Emas Pulau Pinang Berhad (KDE) menghadiri Pertandingan Golf yang dianjurkan oleh pihak SKM pada 19 Ogos 2017 nanti.

 

(18/6/2017) - Pemberian sumbanga kepada Yayasan JAKPAW

- Koperasi telah memberi sumbangan kepada Yayasan JAKPAW  ketika majlis berbuka puasa di TAHA D’MUTIARA HOTEL pada 18 Jun 2017. Majlis tersebut dihadiri oleh Dato’ Haji Abdul Wahab Bin Hamid, Setiausaha Kehormat KDE dan Dato’ Wira Ng Chun Hau, Penasihat KDE.

 

(14/6/2017) - Mesyuarat Sambutan Hari Koperasi Negeri Pulau Pinang.

- Dato’ Haji Abdul Wahab Bin Hamid, Setiausaha Kehormat Koperasi Dagang Emas Pulau Pinang Berhad telah menghadiri Mesyuarat Sambutan Hari Koperasi Negeri Pulau Pinang bagi tahun 2017 di Hotel Vistana, Pulau Pinang. Agenda mesyuarat ini adalah bagi membincangkan aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan pada Hari Koperasi Negara nanti.

 

(31/5/2017) - Menerima surat fi kelulusan bayaran bagi 3 buah cawangan Ar-Rahnu KDE

 - Pihak Koperasi Dagang Emas Pulau Pinang Berhad (KDE) telah menerima surat untuk fi bayaran bagi 3 buah cawangan Ar-Rahnu KDE yang dipohon.

About Us

Our Company


Vision , Mission & Objectives


Organization Chart


Milestone


Our Growth

Pencapaian KDE


Certificates & Licenses


Activity Photos


Services

Ar-Rahnu

 

 

 


Simpanan Khas

 

 

Frequently Asked Questions

(FAQ)

 

Pembiayaan Ar-Rahnu Koperasi Dagang Emas Pulau Pinang Berhad (KDE)

Merupakan skim pajak gadai yang berunsurkan Islam dimana ia menyediakan pembiayaan alternatif untuk memenuhi keperluan wang tunai secara segera. Skim ini juga menyekat aktiviti yang menjalankan pembiayaan secara haram mahupun yang tidak berlesen.

Menggabungkan tiga konsep yang penting iaitu Al Wadiah, Al Qard dan Ujrah.

 1. Al-Wadiah merujuk kepada simpanan dengan jaminan ke atas barang gadaian
 2. Al-Qard merujuk kepada pinjaman tanpa faedah
 3. Ujrah merujuk kepada upah simpan

Antara kelebihan yang akan diperolehi oleh penggadai adalah :

 1. Bebas dari unsur riba
 2. Tiada sebarang yuran tambahan seperti yuran proses
 3. Tempoh gadaian yang lama
 4. Barang gadaian disimpan selamat dengan perlindungan insurans
 5. Pembiayaan berlandaskan Syariah
 6. Upah simpan yang rendah dan kadar upah yang tetap
 1. Warganegara dan bukan warganegara Malaysia
 2. Pemastautin tetap
 3. Waras
 4. Berumur 18 tahun ke atas

Anda akan mendapat pinjaman sebanyak 60% dari nilai gadaian tersebut.

Contohnya : Jika nilai gadaian tersebut adalah RM 1,000.00, maka pinjaman yang anda akan perolehi adalah sebanyak RM 600.00

Tempoh gadaian yang ditetapkan adalah selama 6 bulan namun boleh dipanjangkan sehingga ke 8 bulan.

Semua jenis barang kemas yang diperbuat daripada emas dan mempunyai mutu seperti yang berikut:

*Emas 999   *Emas 875   *Emas 950   *Emas 835   *Emas 916   *Emas 750

Anda boleh membuat penebusan melalui pembayaran secara ansurans, sekali gus atau bila-bila masa sebelum atau semasa tarikh matang

Nilai Marhun : RMxxxx
Jumlah amaun pembiayaan : RMxxx (60% atas nilai marhun)
Tarikh gadaian : 15 Julai 2012
Tempoh : 180 hari (6 bulan+2+2)
Tarikh matang : 15 Januari 2013
Kadar upah simpan : RMxx

Upah simpan bulanan : RMxx
Ansuran bulanan : RMxx
Jumlah untuk dibayar termasuk jumlah pembiayaan : RMxx

Sekiranya pelanggan gagal menebus barang gadaian dalam tempoh gadaian yang telah ditetapkan, maka pihak KDE berhak untuk melelong barang gadaian tersebut mengikut prosedur lelongan. Wang yang diperolehi dari nilai lelongan akan digunakan untuk membayar amaun yang terhutang termasuk dengan kos lelongan. Bakinya boleh dituntut selepas menerima notis wang lebihan lelongan.

Pelanggan mempunyai tanggungjawab untuk memastikan bayaran dibuat seperti yang dinyatakan di dalam Surat Gadaian Ar-Rahnu.

Tidak, anda tidak memerlukan penjamin bagi urusan ini.

Anda dikehendaki untuk memaklumkan perubahan maklumat tersebut kepada pihak KDE supaya segala maklumat dapat disampaikan dengan jelas.

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, anda boleh berhubung terus menghubungi Koperasi Dagang Emas Pulau Pinang Bhd di talian 011-10805916 ataupun email ke : admin@kde.my

 Sekiranya anda mempunyai aduan, sila hubungi kami di :
    88E(2nd) Floor, Jalan Tun Dr. Awang,
    11900 Bayan Lepas, Pulau Pinang
    Tel : 04-6449999 Fax : 04-6455916

 Sekiranya koperasi tidak dapat menyelesaikan aduan tersebut, anda boleh merujuk selanjutnya kepada:
    Suruhanjaya Koperasi Malaysia
    Bahagian Penyiasatan dan Penguatkuasaan
    SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA
    Menara Suruhanjaya Koperasi Malaysia,
    Changkat Semantan, Off Jalan Semantan,
    Bukit Damansara,
    50490 Kuala Lumpur,

Pelanggan perlu mendapatkan pengesahan daripada Pesuruhjaya Sumpah.

 1. Membawa barang kemas sebagai cagaran.
 2. Membawa kad pengenalan.
 3. Mengisi borang permohonan yang disediakan.

 

 

Service Branches

 
 

 

Cawangan Ar-Rahnu Dato’ Keramat, Pulau Pinang:
181, Jalan Dato Keramat
10150 Georgetown
Pulau Pinang
Tel:+604-2260916
Mobile: 012-5229916
Fax: +604-2260916
Email: admin@kde.my
 
 

 

Cawangan Ar-Rahnu Air Itam, Pulau Pinang:
492C Jalan Air Itam
11500 Ayer Itam
Pulau Pinang
Tel: +604-8288916
Mobile: 011-10903916
Fax: +604-8288916
Email: admin@kde.my
 
 

 

Cawangan Ar-Rahnu Relau , Pulau Pinang:
88M, Jalan Tun Dr. Awang,
11900 Bayan Lepas,
Pulau Pinang
Tel: +604-6449916
Mobile: 012-4049835
Fax: +604-6449916
Email: admin@kde.my
 
 

 

 

 

 

Cawangan Ar-Rahnu Bayan Lepas, Pulau Pinang:
Lot 1237,Jalan Besar,
11900 Bayan Lepas
Pulau Pinang
Tel: +604-6445788
Mobile: 011-10553916
Fax: +604-6445788
Email: admin@kde.my
 
 
 

 

Cawangan Ar-Rahnu Jelutong, Pulau Pinang:
No. 580, Jalan Jelutong,
11700 Gelugor,
Pulau Pinang
Tel: +604-6588916
Mobile: 011-10577916
Fax:
Email: admin@kde.my
 
 
 

 

Cawangan Ar-Rahnu Alor Setar, Kedah:
36-C, Jalan Langgar,
05460 Alor Setar,
Kedah
Tel: +604-7303668
Mobile: 011-10552916
Fax:
Email: admin@kde.my
 
 

 

 

 

 

HQ Ar-Rahnu Relau, Pulau Pinang:
88F (2nd) Floor,Jalan
Tun Dr. Awang 11900
Bayan Lepas Pulau Pinang
Tel: +604-6449999
Fax: +604-6455916
Mobile : 012-6792916
E-mail : admin@kde.my
 
 

 

Cawangan Ar-Rahnu Sungai Petani, Kedah:
No. 24-C, Jalan Kampung Baru,
08000 Sg. Petani,
Kedah
Tel: +604-423 2999
Mobile: +6011-1080 0916
Fax: +604-422 8916
Email: admin@kde.my
 
 
 

 

Cawangan Ar-Rahnu Alor Setar, Kedah:
43 & 43-A, Tingkat 1, Jalan PSK 1,
Pekan Simpang Kuala,05400, Alor Setar,
Kedah
Tel: +604-7733916
Mobile: 012-4890916
Fax: +604-7715916
Email: admin@kde.my
 
 

 

 

 

 

Cawangan Ar-Rahnu Ipoh, Perak:
No. 28 Jalan Yang Kalsom
30250 Ipoh,
Perak
Tel: +605-2428999
Mobile: 011-10736916
Fax: +605-2428916
Email: admin@kde.my
 
 
 

 

Cawangan Ar-Rahnu Petaling Jaya, Selangor:
42A, Jalan PJS 8/6 (3rd Floor) Mentari Business Park,
Bandar Sunway,46150 Petaling Jaya,
Selangor
Tel: +603-56348999
Mobile: 011-10624916
Fax: +603-56341916
Email: admin@kde.my
 
 
 

 

Cawangan Ar-Rahnu Ampang, Selangor:
12-G Jalan Dagang
1/1A Taman Dagang
68000 Ampang,Selangor
Tel: +603-42579916
Mobile: 011-10905916
Fax: +603-42573916
Email: admin@kde.my
 
 

 

 

 

 

Cawangan Ar-Rahnu Bangi, Selangor:
No. 27, Jalan Medan Pusat 2D, Seksyen 9,
43650 Bandar Baru Bangi
Selangor
Tel: +603-8922 3916
Mobile: +6011-1070 0916
Fax: +603-8925 3916
Email: admin@kde.my
 
 
 

 

Cawangan Ar-Rahnu Seremban, Negeri Sembilan:
152-1, Block M, Taipan Senawang,Jalan Taman Komersil Senawang 1,
Taman Komersil Senawang, 70450 Seremban,
Negeri Sembilan
Tel: +606-6782916
Mobile: 011-10604916
Fax: +606-6781916
Email: admin@kde.my
 
 
 

 

Cawangan Ar-Rahnu Kota Bharu, Kelantan:
Lot 342 Seksyen 21,Jalan Sultan Yahya
Petra,Bandar Kota Bahru
15200 Kota Bahru, Kelantan
Tel: +609-7462999
Mobile: 011-10718916
Fax: +609-7478916
Email: admin@kde.my
 
 

 

 

 

 

Cawangan Ar-Rahnu Kuala Terengganu, Terengganu:
No. 1F, Jalan Air Jernih,
20300 Kuala Terengganu,
Terengganu
Tel: +609-626 3999
Mobile: 011-1058 3916
Fax: +609-626 6916
Email: admin@kde.my
 
 
 

 

Cawangan Ar-Rahnu Kuantan, Pahang:
A-6624 1st & 2nd Floor,Jalan Beserah,
25250 Kuantan,
Pahang
Tel: +609-5678916
Mobile: 6011-10602916
Fax: +609-5679916
Email: admin@kde.my
 
 
 

 

Cawangan Ar-Rahnu Melaka:
No.9-A, 9-B, Jalan Melaka Baru 22, Taman Melaka Baru,
75350 Batu Berendam,
Melaka
Tel: +606-3175499
Mobile: 011-10637916
Fax: +606-3175216
Email: admin@kde.my
 
 

 

 

 

 

Cawangan Ar-Rahnu Johor Bharu, Johor:
106, Jalan Molek 2/2,Taman Molek
81100 Johor Bahru,
Johor
Tel: +607-3536999
Mobile: 011-10607916
Fax: +607-2369916
Email: admin@kde.my
 
 
 

 

Cawangan Ar-Rahnu Kuching, Sarawak:
Lot 456, 3rd Floor, Al-Idrus Commercial Centre, Jalan Satok,
93400 Kuching,
Sarawak
Tel: +6082-259916
Mobile: 011-10647916
Fax: +6082-253916
Email: admin@kde.my
 
 
 

 

Cawangan Ar-Rahnu Miri, Sarawak:
Lot 3558, 1st & 2nd Floor, Al-Bayt Square Miri, (Miri Commercial Centre),
Jalan Miri-Pujut, 98000 Miri,
Sarawak
Tel: +6085-427916
Mobile: 011-10657916
Fax: +6085-438916
Email: admin@kde.my
 
 

 

 

 

 

Cawangan Ar-Rahnu Kota Kinabalu, Sabah:
Lot No. 19, Block B-10, Corner Lot, 1st & 2nd Floor, Lorong Plaza Permai 1,
Along Jalan Sulaman, 88100, Kota Kinabalu,
Sabah
Tel: +6088-447916
Mobile: 011-10642916
Fax: +6088-485835
Email: admin@kde.my
 
 

 

 

© 2012-2017 Koperasi Dagang Emas Pulau Pinang Bhd. All Rights Reserved.